Psykolog Cathrine Christensen

Psykolog med kort ventetid i Nyborg.

Jeg modtager primært unge og voksne.

Jeg har erfaring med angst, depression, stress, sorg, krise, misbrug, adoption, personlig udvikling, forældrerådgivning.

Jeg er tidligere frivillig i samtalegrupper for unge samt i kræftens bekæmpelse (gruppeleder af samtalegrupper)

Er du i tvivl om jeg kan hjælpe med netop din problemstilling er du velkommen til at kontakte mig, uforpligtende, for nærmere afklaring.

Jeg modtager løbende supervision og egenterapi.

Området

INDGANG

SAMTALERUM

Venteværelse / Psykologiskklinikcc.

VENTEOMRÅDE

Forløbet

Jeg vil til første samtale høre kort om din problemstilling, og derefter påbegynde en anamnese over dit livsforløb. Det går den første session oftest med. Anamnesen er udgangspunktet for, at jeg har fået en så god forståelse af dig, at vi kan arbejde videre på det rigtige grundlag. I løbet af første eller anden samtale formulerer vi i fællesskab hvad vi skal arbejde med.

De efterfølgende sessioner afhænger af hvad din problemstilling drejer sig om, men kan både være samtale, undervisning eller andre tiltag.

Ofte bliver forløbet en kombination af disse. 

 

Ethvert forløb er tilpasset din individuelle situation.

Priser

Priser

1 times individuel terapi inkl. tid til afregning. 800kr/time

Har du behov for længere taletid er det muligt at booke samtaler af 90 eller 120 minutters varighed til samme timepris.

1 times gruppesamtale 2-5 deltagere – 900 kr

Supervision, individuel – 1000kr/time

supervision for grupper – 1200 kr/time

Vilkår

Afbud hurtigst muligt senest 24 timer før aftalen. Er du i tvivl, så meld afbud. Det er tilstrækkeligt at sende en sms med afbud. Dit afbud er registreret, når du modtager et sms svar.

Ved manglende afbud betales gebyr på 350kr.

 

Der afregnes altid ved samtalens afslutning. Du har mulighed for at betale kontant eller med mobilepay.

Jeg modtager ikke dankort.t

 

Teoretisk fundament - metoder

Min tilgang til det terapeutiske arbejde er:

Eklektisk, dvs. jeg tilpasser min teoretiske tilgang til den problemstilling du kommer med og ikke omvendt.

Grundlæggende psykodynamisk forståelse af menneskets psyke. Til nogle problemstillinger, kan andre tilgange dog være mere oplagte.

Baseret på Mentaliseringsbaseret teori, samt en generel udviklingspsykologisk forståelse af menneskers problemstillinger. Herunder tilknytningsteori.

Traumeorientereret. De reaktioner som kan opstå som følge af udviklingstraumer, eller enkeltstående traumer, kan virke uforståelige for både klienten selv og deres omgangskreds. Der opstår både følelsesmæssige, kognitive og fysiologiske reaktioner, som let kan misfortolkes. Her kan det være hjælpsomt med psykoedukation og samtale om traumereaktioner, for at forstå at det er noget som sker udenfor bevidst kontrol, når den autonome del af nervesystemet “kaprer kontrollen”. Dette fokus har jeg altid med mig når jeg optager anamnese, og i de efterfølgende samtaler.

Nutrition_Consultant_bg_footer.jpg

MEDLEM AF

Links:

Mit samarbejde med Psykolog og Læge Pia Recke: www.Rechria.dk

Facebookprofil: Psykologisk klinik CC | Facebook